Formulár na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo na vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania zásielky.
Tovar je možné vrátiť za predpokladu, že:
- sa nachádza v pôvodnom a nepoškodenom stave,
- nenesie žiadne známky používania,
- je v pôvodnom výrobnom balení* a so všetkými etiketami.
* Jedná sa najmä o pôvodné krabice od topánok, prilieb, okuliarov a pod., nepoškodené, a nepolepené lepiacou páskou.


Preplatíte mi pri vrátení tovaru náklady za poštovné?


Náklady na dopravu uhradíme vždy okrem týchto prípadov:

  • vraciaš len časť objednávky,Spolu s tovarom je potrebné vrátiť aj doklad o kúpe (faktúru), vytlačiť a vyplniť tento formulár:

Doručiť na adresu:  Bonky bike, s.r.o., Fedinova 900/3, 85101, Bratislava.

Dôležitý zoznam:
Prosím neposielajte nám tovar zakúpený cez stránku BONKY.SK alebo BONKY.CZ
S eshopom BONKY.SK nespolupracujeme. Stránku 
BONKY.SK prevádzkuje spoločnosť FINALTY TARGET MEDIA s.r.o.. Zásielky, ktoré nie sú od našich zákazníkov, neprevezmeme.

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.  Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Spotrebiteľ/Spotrebitelia*

Meno, Priezvisko, Titul:
Ulica a číslo:
Obec:
PSČ:
Tel. Kontakt:
E-mail:Informácie o tovare a spôsobe vrátenia*

Číslo objednávky:
Dátum objednania tovaru:
Dátum prevzania tovaru:
Spôsob vrátenia tovaru: Názov vráteného tovaruDôvod vrátenia (Nepovinné)Počet
 

 

 

 

 Dátum: ________________________________________________________Podpis spotrebiteľa: ___________________________________________


* nehodiace sa prečiarknite