Technológia detských bicyklov GT


Naučiť sa jazdiť na bicykli je veľká vec, ktorá ale nie je vždy jednoduchá. Deti se musia sústrediť na rovnováhu, šľapanie a rýchlosť. A zároveň nechcú spadnúť. Do súčasnej doby boli detské bicykle v podstate len zmenšeninami dospeláckych bicyklov. Už nikdy viac. GT prišlo s novými technológiami.


Lepšia konštrukcia bicykla. Lepšie zážitky.
Detské bicykle GT využívajú systém Legit Fit a sú navrhnuté špeciálne pre deti. Tento systém umožňuje GT navrhovať detské bicykle, ktoré majú užší stred, správne prevody a vylepšený posed. To všetko s prínosom pre optimalizované šľapanie, lepšiu rovnováhu a rýchlosť od prvých zášľapov.


Kľúčové benefity systému LegitFit


1. LEPŠÍ POSED

Bicykle GT so systémom Legit Fit majú užší stred a pozíciu pedálov, ktorá se zhoduje so šírkou bokov dieťaťa.

Výsledok: Prirodzenejšie šľapanie.


2. RÝCHLEJŠÍ ROZJAZD

Bicykle GT s LegiFit systémom majú optimalizované prevody, ktoré zlepšujú rozjazd a taktiež znižujú maximálnu rýchlosť.

Výsledok: Deti sa rýchlepšie rozbehnú a získajú kontrolu nad rýchlosťou.


3. JEDNODUCHŠIE ŠĽAPANIE

Bicykle so systémom LegiFit majú posunutý stred viacej dopredu.

Výsledok: Lepší prenos sily.


4. LEPŠIA GEOMETRIA

Bicykle so systémom LegiFit majú vylepšenú geometriu, čím sa zlepšuje ergonómia a ovládanie bicykla.

Výsledok: Navýšenie stability, komfortu jazdy a istoty ovládania bicykla.


Veľkosti detských bicyklov